direct naar inhoud van Artikel 3 Antidubbeltelbepaling
ontwerp
NL.IMRO.1708.BVORecreatieterrei-VA01

Artikel 3 Antidubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.