direct naar inhoud van Artikel 4 Buiten toepassing verklaring
ontwerp
NL.IMRO.1708.BVORecreatieterrei-VA01

Artikel 4 Buiten toepassing verklaring

In het verordeningsgebied worden alle in Bijlage 1, Bijlage 3 en Bijlage 5 opgenomen regelingen betreffende nadere eisen en alle in Bijlage 3 en Bijlage 5 opgenomen wijzigingsbevoegdheden (ontwikkelingsregelingen), waaraan niet reeds uitvoering is gegeven, buiten toepassing verklaard.